Wat is elektrosmog?

Onder elektrosmog verstaat men alle bijwerkingen die ontstaan, wanneer elektriciteit geproduceerd, getransporteerd of gebruikt wordt, wanneer er spanning is, een elektrische stroom vloeit of een zender elektromagnetische golven afgeeft.

elektro smog

Elektrosmog kan worden onderverdeeld in 4 bereiken, nl:
» Elektrische wisselvelden laagfrequent
» Magnetische wisselvelden laagfrequent
» Statische-elektrische gelijkstroom velden
» Hoogfrequente elektromagnetische golven

© 2023 Bioprotection • BronvermeldingPrivacyverklaringAlgemene VoorwaardenDisclaimer