Wat zijn laagfrequente magnetische wisselvelden?

Magnetische wisselvelden ontstaan in alle installaties (verdeeldozen, leidingen, verlengkabels) in transformators (opladers), machines, lampen enz. steeds dan wanneer er een stroom vloeit. De grootte van een magnetisch wisselveld wordt in nanoTesla (nT) weergegeven. Ook hoogspanningsleidingen genereren dit.  

Op de pagina van elektrische wisselvelden werd opgemerkt dat deze steeds dan aanwezig zijn, wanneer er een verbinding, bijv. door een verlengkabel, met een wisselspanningbron bestaat. Daarbij hoeft er geen stroom te vloeien. Magnetische wisselvelden ontstaan steeds wanneer er stroom vloeit.
Concreet: De in het stopcontact ingestoken maar uitgeschakelde lamp op het nachtkastje produceert een elektrisch wisselveld. Wanneer wij het lampje inschakelen wordt er bovendien nog een magnetisch wisselveld opgewekt.  

Voorbeeld 1: De hoogspanningsleiding  

De grootte van het magnetisch wisselveld is afhankelijk van de heersende stroomsterkte. Hoe groter de stroomsterkte, des te groter is ook het magnetisch veld. Hoogspanningsleidingen voorzien honderdduizenden mensen van elektriciteit. Opdat een groot elektrisch vermogen kan worden afgetakt, is er niet alleen een hoge wisselspanning van tot 380.000 volt, maar ook een hoge stroomsterkte van tot 1300 ampère. De door hoogspanningsleidingen veroorzaakte magnetische wisselvelden zijn dienovereenkomstig hoog. Een 380.000 volt-leiding produceert nog op 100 meter afstand waarden van meer dan 400 nT terwijl alles boven de 50 nT al ziekmakend kan zijn. De lijst van ziektes die met hoogspanningsleidingen en de daarmee verbonden magnetische wisselvelden in verband worden gebracht is lang. Degeneratieve processen, groei van kankercellen, wisselende bloeddruk, gedragsstoornissen, migraine, hyperactiviteit en slaapstoornissen zijn enkele van de in publicaties genoemde biologische effecten.  

Voorbeeld 2: Transformators  


Meestal onopvallend ingebouwd zorgen transformators in en aan elektrische apparatuur voor het omzetten van een hoge in een lage spanning. De elektronica van een wekkerradio werkt niet met een spanning van 220 volt, maar bijv. met 5 volt. Om deze reden vindt men in en aan elektrische apparatuur bijna altijd transformators. Wijst men bij de wekkerradio op de ongelofelijk grote magnetische wisselvelden, dan oogst men vaak alleen maar ongeloof. In werkelijkheid kan men vaak nog op een afstand van 2 meter waarden van 100 nT, dus het 5-voudige van de bouwbiologische advieswaarden meten. De plaats van het bed die het dichtst bij de wekkerradio is kan waarden van meer dan 1.000 nT, dus het 50-voudige van de bouwbiologische advieswaarden hebben.

© 2023 Bioprotection • BronvermeldingPrivacyverklaringAlgemene VoorwaardenDisclaimer