Wat zijn laagfrequente elektrische wisselvelden?

Elektrische wisselvelden ontstaan door elektrische wisselspanningen in elektrische installaties bijv. stopcontacten, leidingen, verlengkabels, waterbedden, elektrische dekens ook als er geen stroom vloeit. De grootte van een elektrisch wisselveld wordt in volt per meter (V/m) weergegeven. Ook hoogspanningsleidingen genereren dit.

Een alledaags gebeuren: men steekt de stekker van een elektrisch apparaat in het stopcontact. Ook wanneer het apparaat nog niet is ingeschakeld produceert de ingestoken kabel alleen al door de verbinding met elektrische wisselspanning een elektrisch wisselveld. Concreet veroorzaakt elke met een elektrische wisselspanning verbonden kabel of apparaat een elektrisch wisselveld, ook wanneer er geen stroom vloeit!

laagfrequente electrische wisselvelden

© 2023 Bioprotection • BronvermeldingPrivacyverklaringAlgemene VoorwaardenDisclaimer