Bioprotection is gespecialiseerd in het opsporen, meten en saneren van schadelijke invloeden op onze gezondheid.

Met name straling van vervuilende bronnen in onze naaste leefomgeving alsmede in de natuur voorkomende geologische verstoringen vanuit de aarde. Voorbeelden hiervan zijn:

Door de mens geproduceerde bronnen

Elektrische apparatuur, elektraleidingen, hoogspanning, transformatorhuizen, maar ook mobiele GSM en UMTS-telefonie, draadloze telefonie en draadloze internet-installaties.

In de natuur voorkomende geologische verstoringen

Holtes, breuken en scheuren, kruispunten van globaalnetten en wateraders.

 

De eerste stap naar genezing hoeft niet automatisch een therapie te betekenen.
De ervaring leert ons dat het uitschakelen resp. de reductie van op het lichaam belastende inwerkende velden een beslissende stap is.

In onze hedendaagse leefomgeving is blootstelling aan straling vaak onvermijdelijk.
Terecht ook dat u zich zorgen maakt, maar gelukkig zijn er ook een aantal innovatieve en duurzame producten ontwikkeld om deze straling te kunnen neutraliseren.

 

Wat Bioprotection nastreeft

Bewustzijn creëren over de invloed van straling op de gezondheid, zoals in steeds meer wetenschappelijke onderzoeken wordt aangetoond.

U een duurzame oplossing te bieden voor het steeds maar terugkerend klachtenpatroon waarvoor eigenlijk geen direct aanwijsbare oorzaak te vinden is.

 

Neemt u gerust contact met ons op via

E-mail: levenmetstraling@gmail.com
Telefoon: 0591- 625 006

Edwin Kerver

Bouwbiologisch Meettechnicus

© 2024 Bioprotection • BronvermeldingPrivacyverklaringAlgemene VoorwaardenDisclaimer