Welke toepassing bij welk probleem ?

Wanneer we een toepassing (oplossing) gaan kiezen voor uw stralingsprobleem is het heel erg belangrijk om te kijken naar wat de specifieke verstoorders zijn in uw woning of bedrijf. Het kan alleen om een elektromagnetische bron gaan of een bron van schadelijke geologische verstoringen of vaak ook beide. Voor elke verstoring zijn heel specifieke toepassingen ontwikkeld om het probleem aan te pakken. U zult begrijpen dat dit dus heel erg maatwerk is. Wij werken met een aantal leveranciers van produkten die deze verstoorders te lijf gaan. Deze werken allemaal met research afdelingen om telkens aan de nieuwste verstoringsbronnen het hoofd te kunnen bieden en deze produkten dan ook door te ontwikkelen. De werking van al onze produkten  zijn gebaseerd op het principe van harmonisering. Dit wil zeggen dat de zelfregulatie van het lichaam van mens en dier tot herstel wordt aangezet. Zelfs planten (tuinbouwbedrijven) hebben enorm baat bij bepaalde apparatuur die hiervoor speciaal ontwikkeld is. Op de volgende pagina's vind u een opsomming van deze produkten. Als u al weet welke verstoorders bij u het leefklimaat uit balans brengen kunt u ook zelf een keuze maken uit een van onze produkten. Vraag gerust om advies hierover, wij staan u graag te woord. Als u het niet weet kunt u altijd een afspraak maken voor een adviesgesprek bij u op lokatie of zelfs een meting.

© 2024 Bioprotection • BronvermeldingPrivacyverklaringAlgemene VoorwaardenDisclaimer