Resonantie in relatie tot Straling

Resonantie treedt alleen op als objecten met hetzelfde trillingsvermogen bij elkaar komen. Resonantie kan men zeer aanschouwelijk met het voorbeeld van een stemvork verduidelijken. Wanneer men zoals in de afbeelding te zien is twee identieke stemvorken op een niet al te grote afstand van elkaar opstelt en een van beide vorken aanslaat zodat deze de karakteristieke trilling geeft, begint ook de niet trillende stemvork onder invloed van de in trilling gebrachte stemvork te trillen of anders gezegd mee te resoneren. Het resultaat is dat uiteindelijk beide op dezelfde frequentie trillen(resoneren) en daardoor ook dezelfde toon geven. Daarom betekent resonantie ook meetrillen.

resonantie in relatie tot straling

Straling en het menselijk organisme werken volgens hetzelfde principe dus ook met frequenties (trillingen) en kunnen elkaar dus negatief beinvloeden. Hier ligt nu ook het eigenlijke probleem van straling!

© 2023 Bioprotection • BronvermeldingPrivacyverklaringAlgemene VoorwaardenDisclaimer