Klachten

Wat doet straling met ons lichaam?

In een magnetisch veld zoals aardstraling of in een elektromagnetisch veld bijvoorbeeld van Elektra, GSM, UMTS, enz, zijn trillingen oftewel frequenties aanwezig die overeenkomen met de frequenties van vitale organen en systemen van het menselijk lichaam. En deze beïnvloeden elkaar!!!
Wij krijgen steeds meer en steeds hogere frequenties in de lucht en het is nu al zo dat de hoogste frequenties overeen komen met frequenties van ons eigen zenuwsysteem. Ook komen er frequenties in de magnetische velden voor die zich bevinden op de frequenties van ons celmembraan. Een riskante zaak als je hierdoor ziet dat er steeds meer mensen klachten krijgen. Het effect gaat soms snel, maar duurt over het algemeen jaren. De gevaarlijkste plek is dan ook onze slaapplaats. Ervaring leert helaas echter dat mensen die slapen veel gemakkelijker door de diverse soorten van straling kunnen worden belast. De reden daarvoor ligt enerzijds in het feit dat wij tijdens onze slaap circa 8 uur per dag op exact dezelfde plaats blijven en nauwelijks bewegen. Wanneer er in onze slaapkamers belastingen zijn kunnen deze dagelijks gedurende een lange tijd op ons inwerken. Anderzijds bezitten wij in onze slaap een veel geringere weerstand dan wanneer we wakker zijn. Om deze reden moet men de geldende grenswaarden dan ook met de grootst mogelijke scepsis bekijken, omdat ze geen onderscheid maken tussen de belastingen wanneer men slaapt of wanneer men wakker is. Het is niet zonder reden dat er bouwbiologische grenswaarden voor slaap en woonvertrekken zijn ontwikkeld.

Ik hou mij aan de richtlijn van het Duitse instituut voor bouwbiologie (SBM-2003).
Zie ook de richtlijnen voor 2008, helaas in het duits: richtlijn 2008

Een opsomming van mogelijke klachten:

Aardstraling:
Energieproblemen, depressiviteit, gevoelszaken, bedplassen, concentratieproblemen, overgevoeligheid, spieren die niet willen, vitaminen en mineralen tekorten, pijnlijke botten en gewrichten, stijve spieren, angsten, extreme slapeloosheid.

Elektromagnetische straling:
Droge en/of geïrriteerde ogen, oorsuizingen, chronische (neus) verkoudheid, vermoeidheid, hoofdpijn, migraine, slapeloosheid, stijve nek, concentratieproblemen, gespannenheid, geïrriteerdheid, korte termijn geheugen, hyperactiviteit (ADHD/PDDNOS), nierproblemen, bloeddrukproblemen, huidproblemen en allergieën.

© 2023 Bioprotection • BronvermeldingPrivacyverklaringAlgemene VoorwaardenDisclaimer